Noclehárna


  • Tel.: 724 216 051
 
Roháče z Dubé 131, Beroun 4, 266 01 Vedoucí služby: Petra Petříková - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petra Petříková - vedoucí služby