Noclehárna Duchcov


  • Tel.: 417 533 124, 773 593 554
 
., Teplice, .

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby: NE

Noclehárna Duchcov

( prezentace noclehárna.pdf)

Poslání


Posláním Noclehárny Duchcov je poskytovat komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojenou se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

Poskytovat osobám bez přístřeší, hovořícím alespoň částečně českým jazykem, základní podporu a pomoc při řešení jejich aktuální životní situace možností důstojného uspokojení základních lidských potřeb i anonymně, především bezpečí, tepla, tělesné očisty a spánku spolu s bezplatným poradenstvím o možnostech postupného řešení jejich nepříznivé situace.

Místo poskytování
Nádražní 555/ 9

419 01 Duchcov 
Tel. Číslo: 417 533 124

Provozní doba: 
pondělí – neděle 
20:00 – 8:00 hodin.

Kapacita:      5 lůžek pro muže a ženy

  

Cíle

 Dlouhodobé

 

-       snížit sociální a zdravotní rizika související s životem na ulici

-       poskytnout nocleh, možnost provedení osobní hygieny v důstojném a bezpečném prostředí

Krátkodobé

-       poskytnout nocleh a možnost provést osobní hygienu

-       motivovat uživatele služby k posunu do azylového domu, vzbudit jejich chuť řešit svou situaci

-       motivovat je k zodpovědnosti za svůj život (např. hledáním práce, spoluprací se státními, zdravotnickými a jinými institucemi apod.)

-       poskytnout podmínky pro zajištění teplého nápoje a konzumace vlastního jídla nebo potravinové pomoci

-       v případě potřeby poskytnout starší ošacení

-       poskytnout základní sociální poradenství a v případě zájmu uživatele, který požádá o pomoc i individuální poradenství (např. jednání s úřady, zdravotníky, policií apod.)

 

Cílová skupina

 Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži a ženy nad 18 let do 80 let, schopní sebeobsluhy, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit důstojné přenocování a osobní hygienu.

 

Služba není určena pro:

·         osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení

·         osoby, které potřebují akutní psychiatrickou péči

·         osoby se závažným mentálním či tělesným postižením, které potřebují bezbariérovost

·         osoby, které mají možnost řešit svou situaci jiným způsobem

·         osoby, které nespadají do vymezené cílové skupiny

·         osoby, kterým byl, pro jejich chování porušující Řád noclehárny, neumožněn vstup na noclehárnu a trvá stanovená doba, v níž nemohou žádat o opětovné poskytnutí služby (drogy – ½ roku, agresivita – ¼ roku)

 

Principy

Pracovníci ve své službě respektují a uplatňují principy:

·         Důstojnosti a hodnoty každého člověka

·         Individuálního a partnerského přístupu

·         Profesionality

·         Celkového vnímání situace a spolupráce

·         Solidarity - ochoty k pomoci a podpoře

·         Subsidiarity - prohloubením myšlenky demokracie - podpory, pomoci

·         Spravedlnosti

·         Bezplatnosti základní nabídky služby

  

Podmínky pro poskytování služby

 ·         volná kapacita

·          věk nad 18 let 

 

Nabízené služby

 Ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zázemí a přenocování.

Základní činnosti:

·       poskytnutí přenocování 

·       poskytnutí zázemí k osobní hygieně

Dále poradenství – tzn. informace o:

·         pracovních místech, 

·         jiných ubytovacích zařízeních v okolí,

·         možnostech finančního zajištění,

·         úřadech, se kterými je třeba jednat, 

dalších organizacích v případě, že zájemce nespadá do naší cílové skupiny. 
 

Cílem služby je zabezpečení noclehu, osobní hygieny a ošacení pro osoby bez přístřeší.

 

Donátoři v roce 2016:

  • Město Dubí
  • Město Bílina
  • Město Košťany
  • Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Děkujeme.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Radka Hubáčková - vedoucí sociální pracovník Eva Veselá - pracovník v sociálních službách