Noclehárna Blansko


  • Tel.: 516 410 467
 
Luční 10, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Mgr. Jiří Papiž - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby:

hygienické pomůcky

potraviny

Posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“, je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší a vytvořit podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jiří Papiž - vedoucí zařízení