Nízkoprahový klub pro děti a mládež Budík


  • Tel.: 378 606 179
  • budik468/468klatovy.charita.cz
 
Gorkého 40, Klatovy, 339 01 Vedoucí služby: Bc. Gruber Roman - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Gruber Roman - vedoucí zařízení