Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička


 • Tel.: 775 713 300, 775 713 301
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Taťána Sklenářová, DiS. - vedoucí sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOVIČKA

Místo poskytování služby: Petra Jilemnického 2459, 434 01 Most

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička je vynaložit veškeré úsilí a snahu k pozitivnímu ovlivňování postojů, chování a posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností docházejících dětí a mládeže. Zařízení nabízí bezpečný, přátelský a chráněný prostor ke smysluplnému trávení volného času.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Naše služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6 – 15 let, jenž pocházejí z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou či z jiných důvodů sociálně znevýhodněny.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné podmínky, stejně jako jejich jiní vrstevníci
 • Poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit
 • Předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny
 • Prostřednictvím nabízených aktivit napomoci lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
 • Vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • Podporovat aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní a sociální situace a zvyšování jejich sociálních dovedností
 • Přispět ke zlepšení školní docházky dětí a ke zlepšení jejich výsledků ve škole
 • Připravovat děti pravidelně připravovaly na výuku a prohlubovaly své znalosti a dovednosti, upevňovaly dobré společenské návyky, zlepšovaly své komunikační schopnosti

ZÁSADY sociální služby

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada bezpečí
 • Zásada respektování volby uživatele
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot

Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem charitního pracovníka.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • Pondělí až pátek od 12:00 do 17:30

KAPACITA SLUŽBY

 • Okamžitá kapacita služby je max. 15 uživatelů

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pobyt v zařízení, doučování, preventivní aktivity, volnočasové aktivity v klubu (řízené a neřízené, zážitkové aktivity, rozvoj specifických dovedností
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - návštěva kulturních, sportovních a jiných společenských institucí, návštěva zařízení jiných sociálních služeb, projekt „Pomáhá nám pomáhat“ – uživatelé se podílejí na kulturním životě města, pracovní terapie, skupinová práce
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

SPONZOŘI A DONÁTOŘI

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje 
 • Město Most
 • Lesy ČR
 • Pekařství Oertelt
 • Anonymní dárci

Všem srdečně děkujeme. 

mpsvlogo kúúkmesto most

 

LesyCR_horizontal_CMYK_neg

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služeb prevence na Mostecku Taťána Sklenářová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Denisa Trojanová, DiS. - sociální pracovník Renáta Trojanová - pracovník v sociálních službách Jana Kalvinová - finanční manažer
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!