Nízkoprahové denní centrum


 • Tel.: 416 732 303
 
Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

V ambulatní službě aktivizace podporující sociální začleňování uživatelů - výukový program práce s PC a pracovně aktivizační program.

Právní poradna

Poslání nízkoprahového denního centra

Poskytovat mužům a ženám bez přístřeší poradenství a podporu a poskytovat podmínky pro možnost osobní hygieny a přípravy vlastní stravy.

Cílová skupina

Muži a ženy ve věku 18 a více let, osoby bez přístřeší

Službu nelze poskytovat:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezberiérový vstup do zařízení a pohyb v něm
 • osobám agresivním
 • osobám vykazujícím zjevné známky požití omamných látek (např. nestabilní chůze, nesrozumitelný projev, neschopnost komunikace)
 • Osobám vykazujícím zjevné známky infekčního onemocnění (např. svrab, žloutenka)

Službu nelze poskytovat:

 • osobám agresivním
 • osobám vykazujícím zjevné známky požití omamných látek (např. nestabilní chůze, nesrozumitelný projev, neschopnost komunikace)

Cíle

 • Poskytovat podmínky pro osobní hygienu a pomoc při zajištění stravy
 • Poskytovat sociální poradenství

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při uplatňpování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Kapacita

15 osob / den

Provozní doba

denně od 9 do 17 hod.

 

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Anna Kerdová - sociální pracovník Tereza Linetová, DiS. - sociální pracovník Mgr. Ivo Skalický - sociální pracovník