Nízkoprahové denní centrum


  • Tel.: 739 344 153
 
Wurmova 5, Olomouc, 771 11 Vedoucí služby: PhDr. Petr Prinz - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Služby centra jsou určeny pro lidi bez domova, kteří žijí přímo na ulici, pod mosty, ve sqatech, v teplovodních kanálech, zahradních chatkách a jiných přístřešcích. Takových lidí jsou desítky až stovky a mnozí z nich žijí na ulici již delší dobu. Doba strávená na ulici, ztráta běžných hodnot a společenských návyků, ztotožnění se s bezdomoveckou subkulturou; to vše znesnadňuje lidem bez domova kontakt s většinovou společností a jejich zapojení do jejich struktur.

Nízkoprahové denní centrum těmto lidem nabízí zázemí, kde najdou bezpečný prostor, v němž je možné řešit své problémy (sociální, ekonomické, právní, zdravotní, rodinné). Kromě odborného sociálního poradenství mohou klienti využít základní materiální pomoci ve formě stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. Základní nabídka služeb je zdarma, není odmítnut nikdo v nouzi. Některé služby nad rámec jsou zpoplatněny. Služba je základním stupněm pro rozvoj další spolupráce a využívání dalších (především pobytových) sociálních služeb.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Petr Prinz - vedoucí zařízení
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!