Nízkoprahové denní centrum Uzel


  • Tel.: 585 011 014, 739 500 406
 
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 Vedoucí služby: Bc. et Bc. Zuzana Knopfová, DiS. - sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

PROVOZNÍ DOBA:

AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY

pondělí-pátek 8.00 - 14.00 hodin

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY

čtvrtek 9.00 - 11.00 hodin

 

Služba je financována z dotace Olomouckého kraje a Města Šternberk

Město Šternberk také každoročně přispívá na tzv. "Suchou židli" - noční provoz služby v zimních měsících.

                                               

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. et Bc. Zuzana Knopfová, DiS. - sociální pracovník Pavla Kubešová, DiS. - sociální pracovník Helena Vavrdová - pracovník v sociálních službách Michaela Konečná - pracovník v sociálních službách