Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší


  • Tel.: 733 676 651, 736 766 021, 593 035 046
 
Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51 Vedoucí služby: Bc. Mária Míčková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

telefonování, doprava služebním automobilem, ošacení z charitního šatníku


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - ředitel Bc. Mária Míčková, DiS. - vedoucí zařízení Karin Vitová, DiS. - sociální pracovník