Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova


  • Tel.: 327 524 028, 731 598 875
 
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí služby: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Nabízené služby:

- denní pobyt v Denním centru ( zajištění klidného, teplého a suchého prostředí zvlášť při nepříznivém počasí)

- zajištění osobní hygieny

- možnost následné péče (poradenství spolu s ostatními středisky OCH Kutná Hora)

- poskytnutí základního pokrmu

- poskytnutí ošacení

Dále nabízíme služby charitního šatníku - příjem a prodej oblečení za symbolické příspěvky, zdarma pro uživatele služeb, kteří se ocitli v tíživé situaci.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí zařízení Vlasta Pešková - pracovník sociálních služeb Jana Faltýnová - pracovník sociálních služeb Lukáš Fiedler - pracovník denního centra pro lidi bez domova Martin Jelínek - pracovník nízkoprahového denního centra Jaroslav Dvořáček - pracovník sociálních služeb
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!