Nízkoprahové denní centrum Most


 • Tel.: 775 713 249, 778 546 947
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Bc. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM MOST

ADRESA: Jana Kříže 846 /21, 434 01 Most

Nízkoprahové denní centrum Most plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním Nízkoprahového denního centra Most je poskytovat lidem bez přístřeší individuální podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží se zmírňovat dopady s touto situací spojené.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Poskytovat uživatelům možnost a podmínky pro zajištění základních životních potřeb (potravinová pomoc, hygienické zázemí, ošacení, apod.)
 • Poskytovat pomoc a radu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování osobních dokladů, apod.)
 • Podporovat uživatele při aktivním řešení jejich nepříznivé životní situace dle jejich vlastních možností prostřednictvím základního sociálního poradenství
 • Poskytovat informace o dalších návazných službách (noclehárny, azylové domy, komerční ubytovny apod.)
 • Podporovat uživatele v sociálním začleňování do běžného života společnosti (pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, apod.)
 • Minimalizovat zdravotní a sociální rizika související se způsobem života lidí bez přístřeší
 • Informovat veřejnost o problematice osob bez přístřeší

ZÁSADY sociální služby

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada bezpečí
 • Zásada respektování volby uživatele
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot

Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem charitního pracovníka.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • Každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 do 15:00

KAPACITA SLUŽBY

 • Okamžitá kapacita služby je max. 16 uživatelů

SPONZOŘI A DONÁTOŘI

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje 
 • Město Most
 • Anonymní dárci

Všem srdečně děkujeme. 

mpsvlogo kúúkmesto most

letáček NDC 2016.docx

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby Markéta Pokorná, DiS. - sociální pracovník Nikola Hrbková - pracovník v sociálních službách Olga Hylenová - pracovník v sociálních službách Radka Michálková - pracovník v sociálních službách Jana Kalvinová - finanční manažer