Nízkoprahové denní centrum Hodonín


  • Tel.: 518 340 472
 
Svatopluka Čecha 3106/4a, Hodonín, 695 01 Vedoucí služby: Mgr. Kamila Hadová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

potravinový servis, hygiena, praní, žehlení

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Kamila Hadová - vedoucí zařízení Bc. Zuzana Hallová - pracovník sociálních služeb