Klub Želva


  • Tel.: 585 011 014
 
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 Vedoucí služby: Bc. et Bc. Zuzana Knopfová, DiS. - vedoucí Klubu Želva

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

 

Posláním Klubu Želva je vytvořit místo pro setkávání dobrovolníků, umožnit jim vytvářet společenské vazby a kontakty, účastnit se kulturních aktivit a společných výletů.

Klub Želva se schází každé úterý od 14.00 hodin v budově Charity Šternberk, Opavská 13, ŠTERNBERK

 

Služba je financována z dotace Města Šternberk.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. et Bc. Zuzana Knopfová, DiS. - vedoucí Klubu Želva