Klub Dobrý den


  • Tel.: 327 512 257
 
Tylova 494, Kutná Hora, 284 01

Cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

 

Služba je určena osobám zdravotně znevýhodněným, osobám s částečným nebo plným invalidním důchodem a jejich rodinným příslušníkům. Je určena jednotlivcům i svépomocným skupinám zaměřeným na pomoc osobám s konkrétním postižením.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Markéta Machanová, DiS. - pracovník sociálních služeb Jitka Klinská - pracovník sociálních služeb