Jiloro-Srdíčko - mikroregion Litovelsko


  • Tel.: 776 817 757
 
Vítězná 1129, Litovel, 784 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Smyčková - vedoucí služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

 

Provozní doba:

Pondělí: 8.00 - 16.00 hodin

Čtvrtek: 8.00 - 16.00 hodin

Pátek: 8.00 - 11.00 dle potřeby

 

V roce 2017 službu podpořili:

Tříkrálová sbírka


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Smyčková - vedoucí služby Mgr. Blanka Jurdičová, DiS. - sociální pracovník Petra Zapletalová - pracovník v sociálních službách