Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím


 • Tel.: 386 323 016, 603 281 300
 
Dobrovského 705, Tábor, 390 01 Vedoucí služby: Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: psychologická pomoc, sociálně právní poradenství, trestně právní poradenství, organizační poradenství, kontaktování a podpora ohrožené osoby Fakultativní služby:
 • Individuální psychoterapii
 • Skupinová psychoterapie
 • Doprovod k lékaři, k soudu či na jednání s ostatními institucemi

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice, poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života. Působnost IC je v rámci celého Jihočeského kraje.

Intervenční centrum  poskytuje        

 • osobní konzultace
 • telefonické konzultace
 • krizovou intervenci
 • sociální poradenství
 • právní poradenství (např. návrh na vydání předběžného opatření)
 • sestavení bezpečnostního plánu
 •  zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě
 • koordinační role mezi institucemi podílejícími se na pomoci osobám ohroženým domácím násilím

Okruh osob, komu je služba určena

Služba je určena osobám od 15-ti let, které potřebují radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování:

 • Osoby ohrožené domácím násilím v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí v rámci celého Jihočeského kraje, podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky.
 • Osoby ohrožené domácím násilím bez vykázání násilné osoby ze společné domácnosti.
 • Lidem z okolí ohrožené osoby, kterým záleží na jejím bezpečí a chtějí se poradit o možnostech řešení situace.

 Komu služba nebude poskytnuta

Služba nebude aktuálně poskytnuta tomu, kdo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek a není schopen komunikace nutné k poskytnutí služby.

Cíl poskytování služby

 • pomoci zajistit ohroženým osobám bezpečí
 • stabilizovat psychický stav a sociální situaci ohrožených osob
 • pomoci lidem vyřešit svou krizovou situaci zapříčiněnou domácím násilím a vrátit se k životu bez násilí
 • společnost bez domácího násilí

Kde nás najdete:

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Skálová - sociální pracovnice Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice Mgr. Bc. Lenka Turková - sociální pracovnice Mgr. Hana Kadlecová - sociální pracovnice Bc. Nikola Marková - sociální pracovnice