Dům sv. Pavla - Azylový dům


 • Tel.: 387 315 388, 731 604 437
 
Riegrova 32, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
 • - základní dluhové poradenství

 • - výuka internetu, práce na PC

 • - psychoterapie (skupinová i individuální)

 • - pastorační asistence

 • - potravinová výpomoc

 • - prodej základních potravin a hygienických potřeb

 • - šatník

 • - Nový prostor (pracovní terapie, prodej časopisu)

 • - monitoring zdravotního stavu uživatelů

Azylový dům (Dům sv. Pavla)

 

Poslání:

 • podpořit muže starší 18 let bez bydlení a bez práce k tomu, aby vlastní bydlení a práci opětovně získali. 

 

Základní činnosti Domu sv. Pavla – azylový dům:

(podle § 57 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

 

 • pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí ubytování

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána písemnou formou.

Smlouva o poskytování služby ke stažení zde:smlouva Azylový dům

Informace o shromažďování osobních údajů ke stažení zde: souhlas se shr.os.dat Azylový dům

 

ROZSAH A CENÍK

Za poskytování služby AD uživatelé platí v bloku B 100,- Kč/noc a v bloku A 120,- Kč/noc (ceny platné od 1. 6. 2016).

 

Služba je poskytována nepřetržitě.

 

návrat na hlavní stránku

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Vohlídalová - vedoucí Domu sv. Pavla, sociální pracovnice Bc. Kristýna Kožnarová - sociální pracovnice Mgr. František Voják - nepedagogický výchovný pracovník