Dům na půl cesty Osek


 • Tel.: 417 530 813, 778 532 956
 
., Teplice, .

Cílové skupiny: osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

 

Historie služby:

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu Dům na půl cesty pro mladé dospívající odcházející z dětských domovů. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §58 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání:

Poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících z dětských domovů ubytování na přechodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Cílem služby je:

 • Poskytnout přechodné ubytování
 • Podpora uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech
 • Poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy
 • Poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatele
 • Podpořit uživatele v začleňování do společnosti

Cílová skupina DpC:          

 • Do cílové skupiny patří osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Kapacita lůžek:        

4  lůžka

Délka pobytu:

 Dle zákona č. 108/2006 Sb. jsou služby azylového domu zpravidla poskytovány po dobu jednoho roku.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz

Služby nemohou být poskytovány:

Osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění

Nabízené služby

 

Poskytnutí ubytování

 

 • Ubytování ve 2-3-4 lůžkových pokojích
 • Celodenní pobyt
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Pomoc při zajištění stravy

 

 • Podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 • Poradenství v obecném sociálním rámci
 • Zprostředkování navazujících služeb
 • Podpora při výběru a orientaci v dalších (i navazujících) službách
 • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • Pomoc v orientaci dnešní legislativy (kde je úřad práce, kde se vyřizují dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, kde je odbor sociálně právní ochrany dětí) 
 • Aktivizační činnost s terapeutickými prvky
 • Výzdoba azylového domu
 • Práce na zahradě
 • Výroba drobných předmětů,
 • Upevňování pracovních návyků
 • Vzdělávací aktivity

Podmínky pro poskytování služby:

Volná kapacita, vhodná cílová skupina

Cena: 

za noc dospělá osoba           130,- Kč

Principy:

 • Princip dodržování lidských práv
 •  Etický přístup
 •  Individuální a rovný princip
 • Princip svobodné volby
 • Princip mlčenlivosti
 • Princip návratu do běžné společnosti

Proces jednání se zájemcem o službu:

 • Zjištění toho,co uživatel od služby očekává a podání informací o službě
 • Představení domu na půl cesty
 • Seznámení s podmínkami poskytování služby
 • Seznámení s Řádem domu na půl cesty
 • Dohodnutí podmínek a termínu možného nástupu

 

V roce 2017 službu finančně podpořili:

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Město Duchcov
 • Město Háj u Duchcova
 • Město Bílina
 • Nadace Avast

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2017.

 

mpsvbílinaAvast nove

Duchcov_znakhaj-u-duchcova-znaklogo kúúk

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Michaela Zdzieblová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Kateřina Procházková, DiS. - sociální pracovník