Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni


  • Tel.: 731 433 085, 376 323 210
  • dmd861/861klatovy.charita.cz
 
Měchurova 317/16, KLATOVY, 339 01 Vedoucí služby: Blažková Martina, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Dvořáková Marta, DiS. - sociální pracovnice Blažková Martina, DiS. - vedoucí zařízení