Domov sv. Františka - azylový dům


 • Tel.: 377 220 477
 • dsf536/536mchp.charita.cz
 
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00 Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Služba je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

log_rada_opz
Službu dále podporuje:Plzeň pomáhajícíossmmp


Služba je určena pro osoby bez přístřeší, které splňují tyto podmínky:

 • občan ČR nebo EU
 • starší 18-ti let
 • svéprávný
 • ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • mobilní a plně schopný sebeobsluhy
 • netrpí akutní infekční nemocí a nepřenáší parazity
 • netrpí duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití
 • ochotný dodržovat vnitřní řády Azylového domu
 • ochotný spolupracovat na plnění Individuálního plánu
 • má pravidelný legální příjem, který mu umožňuje hradit si ubytování v AD
 • má platné doklady totožnosti

Poskytované služby:

 • Pomoc při zajištění stravy-poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • Poskytnutí ubytování
     • celodenní ubytování na přiděleném dvoulůžkovém pokoji
     • umožnění celkové hygieny těla
     • vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
    • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
    • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • Zprostředkování lékařské péče
 • Možnost získání šatstva

Dokumenty střediska ke stažení zde.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí zařízení Jana Češková - hospodářka DSF DSF - kancelář animátorů - animátoři DSF - ordinace praktického lékaře - praktický lékař Bc. Jakub Cozl, DiS. - sociální pracovník