Domov pokojného stáří Naší Paní


  • Tel.: 731 433 083, 376 340 111, 376 340 115
 
Václavská 12, KLATOVY, 339 01 Vedoucí služby: Bauerová Lenka - vedoucí zařízení, vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

    


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bauerová Lenka - vedoucí zařízení, vrchní sestra Průchová Hana - recepce Ing. Hájek Milan - technický/provozní pracovník Bc. Balounová Linda - sociální pracovnice