Domácí zdravotní péče


 • Tel.: 318 635 050, 739 459 008, 775 049 582
 • livorova516/516harita-pribram.cz
 
Jiráskovy sady 240, Příbram, 261 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Ošetřovatelská služba zajišťuje ošetřovatelské výkony dle indikace ošetřujícího lékaře:

 • komplexní péče o dlouhodobě ležící klienty
 • ošetřovatelskou rehabilitaci
 • aplikace injekcí
 • nácvik aplikace inzulínu
 • odběry krve
 • veškerá lokální ošetření – převazy
 • péči o pacienty se stomií
 • kontrolu celkového stavu klienta
 • ošetření permanentních katetrů (cévky)
 • spolupráci s ošetřujícím lékařem
 • aplikace infuzní terapie dle indikace lékaře

Tuto práci vykonávají pouze registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka, ošetřovatelská služba je hrazena ze zdravotního pojištění na základě doporučení lékaře.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Zuzana Sluníčková - Staniční sestra zdravotní péče Jitka Livorová - Vrchní sestra zdravotní péče