Domácí zdravotní péče


  • Tel.: 518 322 213, 608 860 479
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, která je indikována praktickými lékaři nebo při propuštění pacienta z nemocnice odbornými ošetřujícími lékaři. Poskytují ji registrované všeobecné sestry s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.Pracovnice se celoživotně vzdělávají, absolvují odborné semináře,školení, kurzy,konference aj.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel Pavlína Jančaříková - ekonomka Bc. Kristina Komoňová - Pastorační asistent Jana Žádníková - vrchní sestra Josef Štípský - správce Petr Tomeček - účetní Vladimíra Sečková - účetní
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!