Domácí zdravotní péče - Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 577 132 359, 603 764 921, 577 132 355
 
Hradisko 100, Luhačovice, 763 26 Vedoucí služby: Bc. Františka Vratislavská, DiS. - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

 

  • Domácí zdravotní péče je poskytovaná na základě indikace ošetřujícího lékaře. Pokud je uživatel hospitalizován, navazuje a doplňuje péči ústavní. Jejím posláním je snaha o zlepšení a zachování zdraví nebo alespoň zmírnění následků při jeho ztrátě. Je poskytována v pracovních dnech. Rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Zajišťuje ji tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Region působnosti:

  • Služby jsou poskytovány uživatelům z obcí Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno,, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Rozsah služeb

  • Každý všední den od 7:00 do 15:30 hod. Řídíme se především aktuálním stavem klienta a rozhodnutím ošetřujícího lékaře.

Bližší informace naleznete zde.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Františka Vratislavská, DiS. - vrchní sestra Mgr. Lenka Semelová, DiS. - PR, sociální pracovník