Domácí péče


  • Tel.: 481 596 267, 731 598 847
 
Studenec 177, Studenec, 512 33

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby:

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hedvika Jiranová - ředitel Jana Česáková - zdravotnický pracovník Marie Háková - zdravotnický pracovník Romana Hrubá - zdravotnický pracovník Markéta Kadavá - zdravotnický pracovník Hana Machová - zdravotnický pracovník Ing. Eva Tauchmanová - pracovník sociálních služeb Olga Dikorasová - zdravotnický pracovník Kamila Krejbichová - zdravotnický pracovník