Domácí hospicová - paliativní péče


  • Tel.: 315 685 190, 736 633 672
 
U Závor 1458, Neratovice, 277 11

Způsob poskytování: Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Jedná se o odbornou komplexní péči o člověka v konečném stádiu onemocnění. Cílem je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení. Hospicovou péči máme nasmlouvanou se všemi zdravotními pojišťovnami. Jsme vybaveni moderními přístroji ( odsávačky, injektomaty, inf.pumpy atd. ) .                             Duchovní pomoc přichází do domácnosti na přání nemocného či jeho rodiny.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Monika Waldmanová - zdravotnický pracovník