Denní stacionář pro seniory


  • Tel.: 494 534 431
 
Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou, 516 01

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

Denní stacionář pro seniory

- přeprava uživatele (cena za 1 kilometr činí 6,- Kč, v případě více přepravovaných během jedné cesty se cesta rozpočítává)

- z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět podle vnitřního řádu – 1xdenně/max. 1 hodina/1 cesta

- na rehabilitaci, k lékaři a zpět podle vnitřního řádu – v případě odůvodněné potřeby – např. návštěva lékaře, rehabilitace na objednání – max. 2x denně/max. 1 hodina v okresu Rychnov nad Kněžnou nebo okresu sousedním.

- podle požadavků uživatele v rámci vnitřního řádu – např. na poštu, do obchodu- max. 1x tam a 1x zpět v jednom dni/ 1 hodina/5x týdně

- doprovod, není-li nutný, např. do obchodu, ke kadeřnici apod., max. 1x tam a 1x zpět v jednom dni/2 hodiny/5x týdně, doprovod je účtován stanovenou sazbou 130Kč/ 1 hodina, pokud poskytování doprovodu netrvá celou hodinu, výše úhrady se krátí

- poskytnutí místa/lůžka k odpočinku, např. po obědě – max. 4 hodiny/ 1 den, 50,- Kč za 1 den

Při poskytování služeb denního stacionáře vycházíme z individuálních potřeb a přání uživatele.

Denní stacionář pro seniory

Poslání denního stacionáře pro seniory
Posláním denního stacionáře je poskytnout denní pobyt seniorům především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit), podporovat je v samostatnosti a soběstačném způsobu života, nabídnout jim zapojení do aktivizačních činností, s ohledem na jejich přání, potřeby a zájmy.
Cíle   
  • smysluplné využití volného času
  • udržování získaných dovedností seniora
  • předcházení sociálnímu vyloučení seniora

Cílová skupina

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Způsob poskytování služeb:

Služba je poskytována v denním režimu od pondělí do čtvrtka od 6 – 16:30 h a v pátek od 6 -15:30 h a zahrnuje:

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní hygieně, stravování, orientaci

Poskytnutí stravy – zajištění stravy až 5x denně z vlastní kuchyně vč. pitného režimu

Poskytnutí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích bez příslušenství

Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora respektující zájmy, individuální potřeby a preference – konkrétně se jedná o pracovní a výtvarné činnosti, hudební aktivity a tanec, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, společenské hry atd.

Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, besedy, koncerty, vycházky, doprovod při jednání v blízkém okolí, akce pro veřejnost

Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností –  nácvik soběstačnosti, práce na PC apod.

Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc s nakupováním apod.

Základní činnosti jsou účtovány stanovenou sazbou 130 Kč /1 hod. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Úhrada za denní pobyt ve stacionáři (úhrada za teplo, teplou vodu, vodné, stočné, elektrickou energii, úklid, toaletní potřeby) činí 7,- Kč za 1 hodinu pobytu.Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ondřej Barabáš - ředitel FCH RK od 16.7.2018 Lucia Káčeríková - ekonomka a statutární zástupce Zuzana Benešová, DiS. - sociální pracovnice Bc. Silvie Konczová - vrchní sestra Martin Malý - řidič