Denní centrum


  • Tel.: 724 023 832
 
Bezručova 928, Beroun, 266 01 Vedoucí služby: Michal Milota - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

aktivizační činnosti

  • Kluby pro klienty (probíhají v úterý a ve čtvrtek vždy od 15:30 do 17:30 hod.)
  • Pracovně aktivizační program (probíhá v pracovní dny od 8:30 - 12:30 hod.)

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Michal Milota - vedoucí zařízení Mgr. Soňa Křikavová - sociální pracovník Bc. Blanka Kočeová, DiS. - sociální pracovnice Tereza Preložníková, DiS. - sociální pracovnice
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!