Denní centrum


  • Tel.: 495 218 934, 773 530 032
 
U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

                    

  •  za praní v pračce 30 Kč
  •  za sušení prádla v sušičce 10 Kč
  •  za zhotovení fotografií na osobní doklady 20 Kč

Posláním Nízkoprahového denního centra je pomáhat mužům a ženám starším 18 let, kteří jsou bez přístřeší, nebo jsou ohroženi bezdomovectvím. Nabízíme zázemí, podmínky pro hygienu a stravu a sociální poradenství. Usilujeme o navázání bezpečného vztahu mezi klientem a pracovníkem, kterým motivujeme ke zDům Matky Terezy, středsiko sociálních služeb pro lidi bez domovaměně stávající životní situace.

 

PROLINK přímo do sociální služby Nízkoprahové denní centrum

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Veronika Škodová - vedoucí sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu Mgr. Lenka Kardašová - sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!