Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna


  • Tel.: 517 380 451
 
Polní 1444, Slavkov u Brna, 684 01 Vedoucí služby: Mgr. Lucie Růžičková - Sociální pracovnice - vedoucí

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Lucie Růžičková - Sociální pracovnice - vedoucí Mgr. Bc. Jaromír Němeček, DiS. - pracovník sociálních služeb