Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 731 604 402
 
Strahovská 256, Velešín, 382 32 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Žižková - Vedoucí / sociální pracovnice CHPS / Půjčovna kompenzačních pomůcek

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Charitní pečovatelská služba


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Žáčková - Ředitelka organizace Naděžda Nováková - Ekonomka Mgr. Kateřina Žižková - Vedoucí / sociální pracovnice CHPS / Půjčovna kompenzačních pomůcek Vilma Štěpánová - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS / pracovnice pod dohledem soc. pracovníka CHPS Radka Ondráková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS Dominika Kavková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS Nina Obrinová - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS Yveta Mikešová - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS Marcela Volková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS Markéta Micková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS