Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 731 598 814, 461 725 552
 
Vrchlického 16, Polička, 572 01 Vedoucí služby: Mgr. Michal Hrdlička - vedoucí Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba

  • Služba je individuální pomoc pečovatelky konkrétnímu zdravotně znevýhodněnému člověku v jeho přirozeném prostředí, kde tuto pomoc potřebuje poskytnout, tedy především doma.

  • Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností, lidem s tělesným nebo mentálním postižením, dlouhodobě nemocným z Poličky a okolních obcí. Služba pomáhá také umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít doma.

  • Službu poskytují  pracovnice v sociálních službách vzdělávané v problematice pečovatelských služeb. Pečovatelka přijede v dohodnutý čas nejčastěji přímo do domácnosti klienta, kde vykoná pečovatelské úkony, které si klient nasmlouval.
  • Na služby Charitní pečovatelské služby si klient přispívá podle ceníku:
  • Charitní pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6 hodin do 18 hodin, v sobotu a neděli od 7 do 10 hodin a pak od 18 do 20 hodin. Jinak dle dohody.

CHPS

 

Více informací ZDE 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Šafářová - ředitel Mgr. Michal Hrdlička - vedoucí Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!