Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 553 764 084, 733 676 703
 
Kylešovská 4, Opava, 746 01 Vedoucí služby: Bc. Petra Thiemlová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Thiemlová, DiS. - vedoucí zařízení