Charitní pečovatelská služba středisko Hranice


  • Tel.: 581 606 615, 733 755 986
 
Purgešova 1399, Hranice, 753 01 Vedoucí služby: Lucie Kopecká - vedoucí Pečovatelské služby Hranice, Mgr. Kateřina Laurencie Kocourková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lucie Kopecká - vedoucí Pečovatelské služby Hranice Jan Hegar - ředitel Berenika Kubicová - ekonom, personalista Kamila Růžičková - účetní, pokladní Jarmila Studená - účetní,mzdová Mgr. Kateřina Laurencie Kocourková - vedoucí zařízení Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník Bc. Barbora Silná - sociální pracovník Ivana Bartschová - pečovatelka Jana Mlčáková - pečovatelka Jiřina Janásková - pečovatelka Zdenka Križanová - pečovatelka Jitka Šnejdrlová - pečovatelka Ing. Markéta Klesnilová - pečovatelka