Charitní pečovatelská služba Strážnice


  • Tel.: 518 333 207, 739 524 380
 
Kovářská 396, Strážnice, 696 62 Vedoucí služby: Marie Kristoňová - vedoucí Charitní pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Cesta za poplatek vozidlem poskytovatele.

Tato služba umožňuje seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle v jejich domácím prostředí a zachovat si svůj vlastní způsob života s důrazem na důstojnost a kvalitu života i v nemoci a stáří. Proto tato služba nabízí klientům dovoz stravy, pomoc při jídle a hygieně, pomoc při domácím úklidu, praní a žehlení. Dále služba zajišťuje např. nákupy, vyřizování některých úředních záležitostí nebo odvoz klienta vozidlem pečovatelské služby.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Kristoňová - vedoucí Charitní pečovatelské služby Mgr. Martina Novotná - sociální pracovnice Petra Jamná - pečovatelka Eliška Vajčnerová - pečovatelka Zdenka Malíšková - pečovatelka Dana Gazdová - pečovatelka Marie Lopraisová - pečovatelka Jana Formánková - pečovatelka Luďka Stanislavová - pečovatelka Mgr. Libuše Peroutková - pečovatelka Lenka Břeská - pečovatelka Věra Jamná - pečovatelka Dagmar Tomečková - pečovatelka Lenka Pátková - pečovatelka