Charitní pečovatelská služba Klatovy


  • Tel.: 376 340 143, 731 433 049
  • vendula.edlova328/328klatovy.charita.cz
 
Václavská 12, Klatovy, 339 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

   

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Edlová Vendula, DiS. - vedoucí služby