Charitní pečovatelská služba (CHPS)


 • Tel.: 387 718 216, 731 604 510
 
Žižkova 12/309, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Řeháková - vedoucí / sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

f) Fakultativní služby

 • 1. Zapůjčení 2 ks jídlonosičů 40 Kč/měsíc
 • 2. Přemývání jídlonosiče (například při silném znečištění) 15 Kč/1 úkon
 • 3. Jídelní lístek 1 ks 2 Kč/1 ks
 • 4. Dohled nad dítětem či dospělým, procházky 30 Kč/15 min
 • 5. Úklid společných prostor domu (chodba na patře, schodiště) 30 Kč/15 min
 • 6. Úklid chodníku, úklid sněhu 35 Kč/15 min
 • 7. Péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení) 30 Kč/15 min
 • 8. Doprava uživatele autem pečovatelské služby - po městě 10 Kč/km
 • 9. Doprava uživatele autem pečovatelské služby - mimo město 8 Kč/km
 • 10. Kopírování 2 Kč/stránka

Účtuje se čas, skutečně potřebný k zajištění služby, minimálně však 15 minut.

Rozsah činností bez úhrady
 • 11. Vyřízení příspěvku na péči zdarma
 • 12. Návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, její změny či ukončení. Návštěva v domácnosti uživatele za účelem zprostředkování dobrovolníka. zdarma
 • 13. Zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání zdarma
Poznámka:

Dovoz nebo donáška jídla do společné domácnosti 15Kč/úkon.

Charitní pečovatelská služba

Městské charity České Budějovice

je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Základní činnosti CHPS (podle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):

 • a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek osobní hygieny
 • c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poslání CHPS:

poskytovat pomoc a podporu v každodenních záležitostech života v přirozeném domácím prostředí lidem, kteří v důsledku věku nebo zdravotního postižení či omezení o tuto pomoc požádají. Snaží se umožnit uživatelům žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s běžným životem člověka stejného věku. CHPS chce svým přístupem přispívat k zachování lidské důstojnosti.

Časový rozsah služby:

Charitní pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny v intervalu 8.00 - 20.00 hod podle potřeb uživatele a s ohledem na jeho přání.

O víkendech a svátcích poskytujeme služby pouze osamělým uživatelům v časovém rozmezí 8.00 - 18.00 hod.

Cílová skupina uživatelů CHPS:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi (rodiny s novorozenými trojčaty, čtyřčaty a paterčaty)
 • senioři (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu)

Cíle CHPS:

Hlavním cílem pečovatelské služby je podpora v udržování, případně zlepšení dosavadního způsobu života uživatelů a dále podpora v zachování přirozené soběstačnosti.

Cílem pečovatelské služby je také:

 • umožnit uživatelům důstojné dožití v přirozeném domácím prostředí 
 • podporovat uživatele v udržení sociálních vazeb – např. být v kontaktu s rodinou a blízkými 
 • spolupracovat s institucemi a organizacemi k zajištění či zlepšení života uživatele 
 • podporovat individuální přístup ke každému uživateli 
 • poskytovat odborné a kvalitní služby v souladu s metodikou organizace
 • zajišťovat a zprostředkovávat kvalitní základní sociální poradenství

Principy služby:

 • láskyplné jednání a úcta ke člověku
 • dodržování Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu, respektování lidské důstojnosti a soukromí
 • respektování individuálních potřeb a přání uživatele
 • respektování svobodné vůle a práva volby
 • komplexnost služeb (spolupráce s Domácí zdravotní péčí a Osobní asistencí)
 • podpora vzdělávání personálu v dané problematice

Způsob uzavření smlouvy

 • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána pouze písemně.

Smlouva o poskytování služby ke stažení zde: Smlouva o poskytování služby

 

Další informace o službě

 Ceník CHPS

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 30 Kč/15 min
 • 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 30 Kč/15 min
 • 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 30 Kč/15 min
 • 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík 30 Kč/15 min

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 30 Kč/15 min
 • 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 30 Kč/15 min
 • 3. Pomoc při použití WC 30 Kč/15 min

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • 1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 30 Kč/15 min
 • 2. Dovoz nebo donáška jídla 25 Kč/1 úkon
 • 3. Pomoc při přípravě jídla a pití 30 Kč/15 min
 • 4. Příprava a podání jídla a pití 30 Kč/15 min

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • 1. Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, úklid kuchyňské linky, vynesení odpadků, vytření na mokro, ustlání postele, úklid toalety; 2x týdně - vysátí, utření prachu, vyklepání předložek) 30 Kč/15 min
 • 2. Údržba domácích spotřebičů 30 Kč/15 min
 • 3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování (1x za půl roku) 30 Kč/15 min
 • 4. Donáška vody 30 Kč/15 min
 • 5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, úržba topných zařízení 30 Kč/15 min
 • 6. Běžné nákupy a pochůzky 30 Kč/15 min
 • 7. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 110 Kč/1 nákup
 • 8. Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60 Kč/kg

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • 1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 30 Kč/15 min
 • 2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět 30 Kč/15 min

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Kateřina Komrsková - koordinátorka CHPS B Mgr. Jana Řeháková - vedoucí / sociální pracovnice Mgr. Kristýna Švejdová - sociální pracovnice CHPS Jitka Beníšková - koordinátorka CHPS A