Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 376 340 144, 731 433 086
  • chos153/153klatovy.charita.cz
 
Václavská 12, KLATOVY, 339 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

 


 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ráthová Šárka, DiS. - vrchní sestra