Charitní ošetřovatelská služba Letohrad


  • Tel.: 465 621 281, 731 402 338
 
Na Kopečku 356, Letohrad, 561 51

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

adresa:

Na Kopečku 356

561 51  Letohrad

Odborná zdravotní péče je ordinovaná lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami s cílem umožnit nemocným pobyt doma mezi svými blízkými. Podrobnější informace o službě a kontaktní údaje naleznete zde:Charitní ošetřovatelská služba


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hana Ďuránová - zdravotnický pracovník