Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum


  • Tel.: 599 526 909, 731 625 788
  • benedikt.ndc312/312ostrava.charita.cz
 
Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Vedoucí služby: Petr Matěj - vedoucí zařízení, Mgr. Ivo Křížka - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Petr Matěj - vedoucí zařízení Mgr. Ivo Křížka - vedoucí zařízení