Centrum pomoci Samaritán


 • Tel.: 475 601 805
 
Štefánikova 1, Ústí nad Labem, 400 01 Vedoucí služby: Jakub Modes - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

Poslání Centra pomoci Samaritán

Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních potřeb. Služba poskytuje stravu, podmínky pro zajištění osobní hygieny, ošacení a sociální poradenství. Služba nabízí individuální podporu a bezpečné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace.  

 

Cíle Centra pomoci Samaritán

 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatele ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace, prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovat kontakt s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství. 

Principy

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Centra pomoci Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Centrum pomoci Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

Komu je služba určena:

Centrum pomoci Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší ve věku od 18 let.

Časový rozvrh a kapacita služby:

Zařízení má kapacitu 50 osob a jeho činnost je zajištěna denně od 7.30 do 9.00 hod, od 11.00 do 14.00 hod. a od 16.00 do 18.00 hod.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jakub Modes - vedoucí zařízení Bc. Daniela Vobůrková - sociální pracovník Tereza Dlouhá - pracovník sociálních služeb
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!