Centrum denních služeb pro seniory


  • Tel.: 572 151 454, 725 520 983
  • cds320/320uhradiste.charita.cz
 
Moravní nábřeží 81, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Stuchlíková Radka, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

POSLÁNÍ: 
Našim posláním je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků. Zároveň nabízíme poradenství a podporu rodinným příslušníkům nebo pečujícím osobám seniorů. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hanušová Čaňo Jana - pracovnice v sociálních službách Mikelová Ivana - pracovník sociálních služeb Stuchlíková Radka, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Šmerdová Pavlína, DiS - pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zástupce vedoucí zařízení