Centrum denních služeb Emanuel


  • Tel.: 516 454 604
 
U Lázní 1734, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Bc. Alice Fialová - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE
.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alice Fialová - vedoucí zařízení