Azylový dům pro ženy


  • Tel.: 733 741 965
 
Lochovice 42, Lochovice, 267 23 Vedoucí služby: Bc. Alena Nováková, Dis. - vedoucí AD pro ženy

Cílové skupiny: osoby v krizi, oběti domácího násilí, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Azylový dům pro ženy provozovaný Farní charitou Beroun byl pro klientky otevřen 1. ledna 2016 v Lochovicích. 
Dům je určen ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alena Nováková, Dis. - vedoucí AD pro ženy Jitka Dlabalová, DiS. - sociální pracovnice