Azylový dům pro ženy a matky s dětmi


  • Tel.: 573 335 528, 737 028 054
 
Havlíčkova 2995, Kroměříž, 767 01 Vedoucí služby: Mgr. Libor Jarmar - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Libor Jarmar - vedoucí zařízení