Azylový dům pro matky s dětmi - Osek - Centrum Rodina v tisni


 • Tel.: 417 530 813, 778 532 956
 
., Teplice, .

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

 

Adresa zařízení: Husova 305, Osek 417 05

(prezentace služby)

Historie azylového domu:

 

Dům Rodina v tísni

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §57 zákona č. 108/2006 Sb.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním azylového domu Centrum „Rodina v tísni“ je poskytnutí nabízených činností a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Pro zlepšení sociální situace uživatelek je využíváno individuálního plánování vycházejícího z potřeb a možností každé uživatelky. Individuální plánování vede k znovuzačlenění uživatelek do společnosti, kde je matka schopna zajistit řádnou péči o své děti, čímž pak rodina vede plnohodnotný rodinný život. Hlavním posláním služby je dopomoci se vlastního bydlení, aby fungoval každodenní život a opětovně se uživatelka s dětmi neocitala v nevyhovující sociální situaci. Během poskytování našich služeb dbáme na to, abychom uživatelkám poskytovaly možnost volby prostřednictvím nabízení možností řešení daných situací.

 

CÍLE SLUŽBY

 • Uživatelka, která se stabilizuje, aby neřešila akutní existenční krizi.
 • Uživatelka, která samostatně zvládá zajistit péči o rodinu v oblasti hygieny a stravy. 
 • Uživatelka, která samostatně zvládá plnit své každodenní povinnosti.
 • Uživatelka, která umí využívat běžně dostupných zdrojů ze svého okolí, aby sobě a své rodině zajistila  každodenní život a začlenila se tak do společnosti.
 • Uživatelka, která samostatně řeší svou sociální situaci.
 • Uživatelka, která se orientuje ve svých právech a povinnostech.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Do cílové skupiny patří matky ve věku od 18 let s nezletilými dětmi, těhotné ženy, osoby ženského pohlaví pečující o nezaopatřené a nezletilé děti bez ohledu na věku, péče 3. osoby ženského pohlaví pečující o nezletilé či nezaopatřené děti, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Okruhy osob, pro které je sociální služba určena, jsou osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Tomu se rozumí, že došlo např. ke (ztrátě bydlení, nebo je osobou v krizové situaci = oběť domácího násilí, u které může být tíživá situace řešena bez zásahu krizového centra) a tato osoba není schopna řešit situaci vlastními silami nebo s pomocí svých blízkých.

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

 

Poskytnutí ubytování
 • Ubytování ve 2-3-4 lůžkových pokojích – kapacita domu (30 lůžek)
 • Celodenní pobyt
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Pomoc při zajištění stravy
 •  Podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poradenství v obecném sociálním rámci
 • Zprostředkování navazujících služeb
 • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně uplatňování          zákonných nároků a pohledávek 
 • Podpora při výběru a orientaci v dalších (i navazujících) službách
 • Pomoc v orientaci dnešní legislativy (kde se nachází úřad práce, kde se vyřizují dávky DSSP a HN, kde je odbor sociálně – právní ochrany dětí)
 • Podpora při sestavení domácího rozpočtu
 • Podpora při sestavení příjmů a výdajů rodiny, podpora při hospodaření (finanční semináře, triky supermarketů, pomoc při sestavení rozpočtového modulu, jak zacházet správně s penězi, jak spořit osobní finance, jak si poradit v oblasti ochrany spotřebitele)
 • Podpora při hledání vhodného bydlení (internet, inzerce)
 • Poradenství v oblasti smluvních nájemních vztahů
 • Podpora při konzultaci s potencionálním pronajímatelem

Délka pobytu:

Dle zákona č. 108/2006 Sb. jsou služby azylového domu zpravidla poskytovány po dobu jednoho roku.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz

Podmínky pro poskytování služby:

Volná kapacita, vhodná cílová skupina

Cena: 

 

Za noc

matka

100,-

 

1 dítě

70,-

 

další dítě

70,-

 

ZÁSADY

 

 • Zásada dodržování lidských práv a svobod
 • Zásada etického přístupu
 • Zásada individuálního a rovného přístupu
 • Zásada svobodné volby
 • Zásada mlčenlivosti a ochrany osobních údajů 

Proces jednání se zájemcem o službu:

 • Zjištění toho,co uživatel od služby očekává a podání informací o službě
 • Představení azylového domu
 • Seznámení s podmínkami poskytování služby
 • Seznámení s Řádem azylového domu
 • Dohodnutí podmínek a termínu možného nástupu

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a Ústeckým krajem.

S podporou EU jsme rozšířili své sociální služby:

SROP 3.1: Celý dům Oblastní charita Most získala v roce 2004 od města Oseka za symbolickou cenu s cílem zavést nové sociální služby. V roce 2005 se podařilo získat dotace na rekonstrukci celého objektu cca 7 mil. Kč. Největší část tohoto objemu financí tvořila dotace EU - SROP 3.1., dále státní rozpočet ČR, finance od Nadace Renovabis a Nadace Via.

Dům se podařilo v roce 2005 úspěšně rekonstruovat a vzniklo velmi dobré zázemí pro služby, které jsou stále velmi vyhledávané. V třípodlažní budově se v přízemí se nachází centrum Pastelka - středisko "Denní péče o děti ze sociálně slabých rodin", kancelář, pokoj pro imobilní klienty (krizový sociální byt) a místnost pro sociálně aktivizační činnost matek s dětmi. První patro slouží jako azylové bydlení pro matky s dětmi a podkrovní část pro klienty střediska Domu na půli cesty.

SROP 3.2.: Na rekonstrukci domu navazoval projekt na realizaci sociálních projektů v Centru rodiny v tísni v SROP 3.2. Cílem projektu bylo opatřit do nově opravené budovy domu v Oseku základní vybavení, stabilizovat a proškolit tým zaměstnanců (vzniklo sedm nových pracovních míst) a začít provozovat služby azylového domu pro ženy s dětmi, dětského klubu pro děti ze sociálně slabých rodin a školicích prostor organizace. Projekt byl úspěšně implementován. Oblastní charita Most rozšířila své služby, jak v počtu klientů a zaměstnanců tak v typu nabízených služeb. A nutno dodat, že o služby Centra Rodina v tísni je stále velký zájem a jeho kapacita je po celý rok zaplněna. Projekt byl prvním svého druhu v grantovém schématu Ústeckého kraje. 


 

Dotace a spolupráce:

V roce 2017 službu finančně podpořili:

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Město Osek
 • Město Teplice
 • Město Dubí
 • Nadace AGROFERT
 • CitiBank
 • Nadace Terezy Maxové dětem
 • Nadace Čez
 • Město Hrobčice
 • Obec Jeníkov
 • Město Hrob
 • Město Košťany

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2017.

logo osekmesto-tepliceDubí

hrobčiceHrobKošťanyJeníkovlogo nadace agrofertcNadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni000596_03_004693NTM A

000594_03_004661

 

 

 

 

 

 

 

  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lucia Kaliašová - střídač Veronika Schultzeová, DiS. - sociální pracovník Michaela Zdzieblová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Alena Lencová, st. - pracovník v sociálních službách Monika Valentová - pracovník v sociálních službách Yveta Pellová - pracovník v sociálních službách Lenka Rousová - pracovník v sociálních službách