Azylový dům Jonáš Dobranov


  • Tel.: 608 314 385
  • nonstopdobranov107/107fchcl.cz
 
Dobranov 120, Dobranov, Česká Lípa, 471 21 Vedoucí služby: Marie Hrdá - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v Dobranově

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

konzultace s psychologem a právníkem, praní prádla ad.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Vlasta Sabadosh - sociální pracovník služby Azylový dům Jonáš v Dobranově Marie Hrdá - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v Dobranově