Azylový dům Jonáš Česká Lípa


  • Tel.: 774 116 499
 
Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01 Vedoucí služby: Mgr. Barbara Kubíčková - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

konzultace s psychologem a právníkem, praní prádla ad.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Barbara Kubíčková - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě Marie Hrdá - sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě