Azylový dům Jonáš Česká Lípa


  • Tel.: 774 116 499
  • nonstop871/871fchcl.cz
 
Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01 Vedoucí služby: Marie Hrdá - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

konzultace s psychologem a právníkem, praní prádla ad.

Odborný popis služby naleznete zde.

Popis realizace služby Azylový dům Jonáš

Azylový dům Jonáš pomáhá matkám, otcům a rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny zvládnout vlastními silami.

V roce 2018 našlo v azylových domech v České Lípě a v Dobranově střechu nad hlavou 48 klientů, se kterými byly sepsány smlouvy o poskytování sociální služby. Celkem tak využívalo ubytovacích zařízení 178 matek, otců a dětí. Dalších 106 klientů muselo být odmítnuto z důvodu plné kapacity domů. 

V 11 pokojích v Dubické ulici v České Lípě bylo poskytnuto placené azylové ubytování maximálně na dobu 1 roku a okamžité a bezplatné základní sociálněprávní poradenství postupně 39 ženám s 90 dětmi. V Dobranově byly tyto služby poskytnuty 8 vícečetným rodinám s 30 dětmi a 1 otci s dvěma dětmi.

Častým důvodem pro vyhledání bydlení a pomoci byly ztráta bydlení či partnerské problémy (rozchody, domácí násilí, rozepře v rodině a ohrožující partnerské vztahy, zejména v návaznosti na užívání psychotropních látek jednoho z rodičů). Zároveň bylo důvodem ubytování matky i zpětné získání dětí do péče matek ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či dětského domova.

V loňském roce byla opět podporována větší samostatnost klientů a zodpovědnost za prostředí, ve kterém klienti bydlí. Cílem byla integrace klienta do společnosti bez vytváření závislosti na sociální službě. Klienti byli vedeni k samostatnosti a navazování sociálních vazeb s menší izolací od společnosti.

Jak Sociální automobil pomáhá?

Na základě zkušeností z praxe a kladných referencí ze Speciální školy v České Lípě a zejména pak spokojenosti dětí a jejich rodičů se nám potvrdilo, že projekt významně pomáhá řadě rodin zejména výrazným časovým a finančním odlehčením jejich tíživé a mnohdy komplikované situace. Díky poskytování této služby mají děti možnost zlepšovat svou samostatnost, snižovat svou sociální izolaci, utužovat si vztahy se spolužáky a jejich rodiče mají větší možnost zaměstnanosti.

Financování

Sociální automobil je financován z příspěvků některých zúčastněných měst a obcí (v roce 2018 –, nadačních příspěvků, sponzorských darů a částečné úhrady jízdného od rodičů dětí (částka 5 Kč/km je nastavena tak, aby byla služba dostupná všem rodinám). Farní charita Česká Lípa získává finanční dary, kterými jsou financovány splátky za oba vozy. I z tohoto důvodu byla v minulosti propagována samolepková akce Srdce pro Sociální automobil, Farní charita Česká Lípa prodává dekorační předměty na vánočních trzích v ambitu VMG ČL, účastní se Tříkrálové sbírky a v květnu 2018 založila Klub přátel Farní charity Česká Lípa, který pomáhá dofinancovat činnost Sociálního automobilu. V roce 2018 pomohlo 68 dárců částkou 44.361 Kč zafinancovat 3,2 splátek leasingu za Fiat Ducato.

Azylový dům Jonáš v roce 2018 podpořili:

  • Jizerské pekárny a strávníci ŽítNEJ rohlíku Otesánek
  • města Česká Lípa, Nový Bor, Kamenický Šenov, Zákupy, Žandov, Jestřebí
  • Ewals Cargo Care, Haas+Sohn Rukov nákupem reklamy na Sociálním automobilu
  • členové Klubu přátel Farní charity Česká Lípa
  • nadace Škoda Auto, a. s. 
  • dárci, kteří si zakoupili Srdce pro Sociální automobil
  • klienti Farní charity Česká Lípa a dárci, kteří vyráběli dárky na vánoční trhy v ambitu, a lidé, kteří si dárky koupili.

Stáhněte si

Informace o Azylovém domě Jonáš z Registru poskytovatelů sociálních služeb zde.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Hrdá - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě