Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou


  • Tel.: 381 255 999
 
Klokotská 114, Tábor, 390 01 Vedoucí služby: Mgr. Blanka Kačírková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Hašplová - ředitel Mgr. Blanka Kačírková - vedoucí zařízení Josef Kačírek - pracovník sociálních služeb Mgr. Martin Mareda - pracovník sociálních služeb Mgr. Svatava Štrohmajerová - pracovník sociálních služeb