"Asistenční služba pro rodiny s dětmi"


  • Tel.: 412 384 744
 
Sukova 1055/24, Rumburk, 408 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

Víkendové pobyty, cyklovýlety, tábor

Posláním ASRD je pomoc a podpora soběstačnosti rodin s dětmi v jejich přirozeném prostředí, nacházejících se v tíživé životní situaci, kterou samy nezvládají a chtějí ji řešit.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Martina Škodová, DiS. - ředitel Dáša Minaříková, DiS. - asistent v rodinách s dětmi Mgr. Petra Vymerová - Sociální pracovník